משלי 9

1

חכמות בנתה ביתה חצבה עמודיה שבעה:

2

טבחה טבחה מסכה יינה אף ערכה שלחנה:

3

שלחה נערתיה תקרא על גפי מרמי קרת:

4

מי פתי יסר הנה חסר לב אמרה לו:

5

לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי:

6

עזבו פתאים וחיו ואשרו בדרך בינה:

7

יסר לץ לקח לו קלון ומוכיח לרשע מומו:

8

אל תוכח לץ פן ישנאך הוכח לחכם ויאהבך:

9

תן לחכם ויחכם עוד הודע לצדיק ויוסף לקח:

10

תחלת חכמה יראת יהוה ודעת קדשים בינה:

11

כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים:

12

אם חכמת חכמת לך ולצת לבדך תשא:

13

אשת כסילות המיה פתיות ובל ידעה מה:

14

וישבה לפתח ביתה על כסא מרמי קרת:

15

לקרא לעברי דרך המישרים ארחותם:

16

מי פתי יסר הנה וחסר לב ואמרה לו:

17

מים גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעם:

18

ולא ידע כי רפאים שם בעמקי שאול קראיה: