בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

משלי 8

1

הלא חכמה תקרא ותבונה תתן קולה:

2

בראש מרומים עלי דרך בית נתיבות נצבה:

3

ליד שערים לפי קרת מבוא פתחים תרנה:

4

אליכם אישים אקרא וקולי אל בני אדם:

5

הבינו פתאים ערמה וכסילים הבינו לב:

6

שמעו כי נגידים אדבר ומפתח שפתי מישרים:

7

כי אמת יהגה חכי ותועבת שפתי רשע:

8

בצדק כל אמרי פי אין בהם נפתל ועקש:

9

כלם נכחים למבין וישרים למצאי דעת:

10

קחו מוסרי ואל כסף ודעת מחרוץ נבחר:

11

כי טובה חכמה מפנינים וכל חפצים לא ישוו בה:

12

אני חכמה שכנתי ערמה ודעת מזמות אמצא:

13

יראת יהוה שנאת רע גאה וגאון ודרך רע ופי תהפכות שנאתי:

14

לי עצה ותושיה אני בינה לי גבורה:

15

בי מלכים ימלכו ורוזנים יחקקו צדק:

16

בי שרים ישרו ונדיבים כל שפטי צדק:

17

אני אהביה אהב ומשחרי ימצאנני:

18

עשר וכבוד אתי הון עתק וצדקה:

19

טוב פריי מחרוץ ומפז ותבואתי מכסף נבחר:

20

בארח צדקה אהלך בתוך נתיבות משפט:

21

להנחיל אהבי יש ואצרתיהם אמלא:

22

יהוה קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז:

23

מעולם נסכתי מראש מקדמי ארץ:

24

באין תהמות חוללתי באין מעינות נכבדי מים:

25

בטרם הרים הטבעו לפני גבעות חוללתי:

26

עד לא עשה ארץ וחוצות וראש עפרות תבל:

27

בהכינו שמים שם אני בחוקו חוג על פני תהום:

28

באמצו שחקים ממעל בעזוז עינות תהום:

29

בשומו לים חקו ומים לא יעברו פיו בחוקו מוסדי ארץ:

30

ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשעים יום יום משחקת לפניו בכל עת:

31

משחקת בתבל ארצו ושעשעי את בני אדם:

32

ועתה בנים שמעו לי ואשרי דרכי ישמרו:

33

שמעו מוסר וחכמו ואל תפרעו:

34

אשרי אדם שמע לי לשקד על דלתתי יום יום לשמר מזוזת פתחי:

35

כי מצאי מצאי חיים ויפק רצון מיהוה:

36

וחטאי חמס נפשו כל משנאי אהבו מות:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977