בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

משלי 20

1

לץ היין המה שכר וכל שגה בו לא יחכם:

2

נהם ככפיר אימת מלך מתעברו חוטא נפשו:

3

כבוד לאיש שבת מריב וכל אויל יתגלע:

4

מחרף עצל לא יחרש ישאל בקציר ואין:

5

מים עמקים עצה בלב איש ואיש תבונה ידלנה:

6

רב אדם יקרא איש חסדו ואיש אמונים מי ימצא:

7

מתהלך בתמו צדיק אשרי בניו אחריו:

8

מלך יושב על כסא דין מזרה בעיניו כל רע:

9

מי יאמר זכיתי לבי טהרתי מחטאתי:

10

אבן ואבן איפה ואיפה תועבת יהוה גם שניהם:

11

גם במעלליו יתנכר נער אם זך ואם ישר פעלו:

12

אזן שמעת ועין ראה יהוה עשה גם שניהם:

13

אל תאהב שנה פן תורש פקח עיניך שבע לחם:

14

רע רע יאמר הקונה ואזל לו אז יתהלל:

15

יש זהב ורב פנינים וכלי יקר שפתי דעת:

16

לקח בגדו כי ערב זר ובעד נכרים חבלהו:

17

ערב לאיש לחם שקר ואחר ימלא פיהו חצץ:

18

מחשבות בעצה תכון ובתחבלות עשה מלחמה:

19

גולה סוד הולך רכיל ולפתה שפתיו לא תתערב:

20

מקלל אביו ואמו ידעך נרו באישון חשך:

21

נחלה מבחלת בראשנה ואחריתה לא תברך:

22

אל תאמר אשלמה רע קוה ליהוה וישע לך:

23

תועבת יהוה אבן ואבן ומאזני מרמה לא טוב:

24

מיהוה מצעדי גבר ואדם מה יבין דרכו:

25

מוקש אדם ילע קדש ואחר נדרים לבקר:

26

מזרה רשעים מלך חכם וישב עליהם אופן:

27

נר יהוה נשמת אדם חפש כל חדרי בטן:

28

חסד ואמת יצרו מלך וסעד בחסד כסאו:

29

תפארת בחורים כחם והדר זקנים שיבה:

30

חברות פצע תמריק ברע ומכות חדרי בטן:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977