בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

משלי 18

1

לתאוה יבקש נפרד בכל תושיה יתגלע:

2

לא יחפץ כסיל בתבונה כי אם בהתגלות לבו:

3

בבוא רשע בא גם בוז ועם קלון חרפה:

4

מים עמקים דברי פי איש נחל נבע מקור חכמה:

5

שאת פני רשע לא טוב להטות צדיק במשפט:

6

שפתי כסיל יבאו בריב ופיו למהלמות יקרא:

7

פי כסיל מחתה לו ושפתיו מוקש נפשו:

8

דברי נרגן כמתלהמים והם ירדו חדרי בטן:

9

גם מתרפה במלאכתו אח הוא לבעל משחית:

10

מגדל עז שם יהוה בו ירוץ צדיק ונשגב:

11

הון עשיר קרית עזו וכחומה נשגבה במשכיתו:

12

לפני שבר יגבה לב איש ולפני כבוד ענוה:

13

משיב דבר בטרם ישמע אולת היא לו וכלמה:

14

רוח איש יכלכל מחלהו ורוח נכאה מי ישאנה:

15

לב נבון יקנה דעת ואזן חכמים תבקש דעת:

16

מתן אדם ירחיב לו ולפני גדלים ינחנו:

17

צדיק הראשון בריבו יבא רעהו וחקרו:

18

מדינים ישבית הגורל ובין עצומים יפריד:

19

אח נפשע מקרית עז ומדונים כבריח ארמון:

20

מפרי פי איש תשבע בטנו תבואת שפתיו ישבע:

21

מות וחיים ביד לשון ואהביה יאכל פריה:

22

מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מיהוה:

23

תחנונים ידבר רש ועשיר יענה עזות:

24

איש רעים להתרעע ויש אהב דבק מאח:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977