בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

משלי 17

1

טוב פת חרבה ושלוה בה מבית מלא זבחי ריב:

2

עבד משכיל ימשל בבן מביש ובתוך אחים יחלק נחלה:

3

מצרף לכסף וכור לזהב ובחן לבות יהוה:

4

מרע מקשיב על שפת און שקר מזין על לשון הות:

5

לעג לרש חרף עשהו שמח לאיד לא ינקה:

6

עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם:

7

לא נאוה לנבל שפת יתר אף כי לנדיב שפת שקר:

8

אבן חן השחד בעיני בעליו אל כל אשר יפנה ישכיל:

9

מכסה פשע מבקש אהבה ושנה בדבר מפריד אלוף:

10

תחת גערה במבין מהכות כסיל מאה:

11

אך מרי יבקש רע ומלאך אכזרי ישלח בו:

12

פגוש דב שכול באיש ואל כסיל באולתו:

13

משיב רעה תחת טובה לא תמיש רעה מביתו:

14

פוטר מים ראשית מדון ולפני התגלע הריב נטוש:

15

מצדיק רשע ומרשיע צדיק תועבת יהוה גם שניהם:

16

למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חכמה ולב אין:

17

בכל עת אהב הרע ואח לצרה יולד:

18

אדם חסר לב תוקע כף ערב ערבה לפני רעהו:

19

אהב פשע אהב מצה מגביה פתחו מבקש שבר:

20

עקש לב לא ימצא טוב ונהפך בלשונו יפול ברעה:

21

ילד כסיל לתוגה לו ולא ישמח אבי נבל:

22

לב שמח ייטב גהה ורוח נכאה תיבש גרם:

23

שחד מחיק רשע יקח להטות ארחות משפט:

24

את פני מבין חכמה ועיני כסיל בקצה ארץ:

25

כעס לאביו בן כסיל וממר ליולדתו:

26

גם ענוש לצדיק לא טוב להכות נדיבים על ישר:

27

חושך אמריו יודע דעת וקר רוח איש תבונה:

28

גם אויל מחריש חכם יחשב אטם שפתיו נבון:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977