משלי 15

1

מענה רך ישיב חמה ודבר עצב יעלה אף:

2

לשון חכמים תיטיב דעת ופי כסילים יביע אולת:

3

בכל מקום עיני יהוה צפות רעים וטובים:

4

מרפא לשון עץ חיים וסלף בה שבר ברוח:

5

אויל ינאץ מוסר אביו ושמר תוכחת יערם:

6

בית צדיק חסן רב ובתבואת רשע נעכרת:

7

שפתי חכמים יזרו דעת ולב כסילים לא כן:

8

זבח רשעים תועבת יהוה ותפלת ישרים רצונו:

9

תועבת יהוה דרך רשע ומרדף צדקה יאהב:

10

מוסר רע לעזב ארח שונא תוכחת ימות:

11

שאול ואבדון נגד יהוה אף כי לבות בני אדם:

12

לא יאהב לץ הוכח לו אל חכמים לא ילך:

13

לב שמח ייטב פנים ובעצבת לב רוח נכאה:

14

לב נבון יבקש דעת ופני כסילים ירעה אולת:

15

כל ימי עני רעים וטוב לב משתה תמיד:

16

טוב מעט ביראת יהוה מאוצר רב ומהומה בו:

17

טוב ארחת ירק ואהבה שם משור אבוס ושנאה בו:

18

איש חמה יגרה מדון וארך אפים ישקיט ריב:

19

דרך עצל כמשכת חדק וארח ישרים סללה:

20

בן חכם ישמח אב וכסיל אדם בוזה אמו:

21

אולת שמחה לחסר לב ואיש תבונה יישר לכת:

22

הפר מחשבות באין סוד וברב יועצים תקום:

23

שמחה לאיש במענה פיו ודבר בעתו מה טוב:

24

ארח חיים למעלה למשכיל למען סור משאול מטה:

25

בית גאים יסח יהוה ויצב גבול אלמנה:

26

תועבת יהוה מחשבות רע וטהרים אמרי נעם:

27

עכר ביתו בוצע בצע ושונא מתנת יחיה:

28

לב צדיק יהגה לענות ופי רשעים יביע רעות:

29

רחוק יהוה מרשעים ותפלת צדיקים ישמע:

30

מאור עינים ישמח לב שמועה טובה תדשן עצם:

31

אזן שמעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין:

32

פורע מוסר מואס נפשו ושומע תוכחת קונה לב:

33

יראת יהוה מוסר חכמה ולפני כבוד ענוה: