בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

משלי 10

1

משלי שלמה בן חכם ישמח אב ובן כסיל תוגת אמו:

2

לא יועילו אוצרות רשע וצדקה תציל ממות:

3

לא ירעיב יהוה נפש צדיק והות רשעים יהדף:

4

ראש עשה כף רמיה ויד חרוצים תעשיר:

5

אגר בקיץ בן משכיל נרדם בקציר בן מביש:

6

ברכות לראש צדיק ופי רשעים יכסה חמס:

7

זכר צדיק לברכה ושם רשעים ירקב:

8

חכם לב יקח מצות ואויל שפתים ילבט:

9

הולך בתם ילך בטח ומעקש דרכיו יודע:

10

קרץ עין יתן עצבת ואויל שפתים ילבט:

11

מקור חיים פי צדיק ופי רשעים יכסה חמס:

12

שנאה תעורר מדנים ועל כל פשעים תכסה אהבה:

13

בשפתי נבון תמצא חכמה ושבט לגו חסר לב:

14

חכמים יצפנו דעת ופי אויל מחתה קרבה:

15

הון עשיר קרית עזו מחתת דלים רישם:

16

פעלת צדיק לחיים תבואת רשע לחטאת:

17

ארח לחיים שומר מוסר ועוזב תוכחת מתעה:

18

מכסה שנאה שפתי שקר ומוצא דבה הוא כסיל:

19

ברב דברים לא יחדל פשע וחשך שפתיו משכיל:

20

כסף נבחר לשון צדיק לב רשעים כמעט:

21

שפתי צדיק ירעו רבים ואוילים בחסר לב ימותו:

22

ברכת יהוה היא תעשיר ולא יוסף עצב עמה:

23

כשחוק לכסיל עשות זמה וחכמה לאיש תבונה:

24

מגורת רשע היא תבואנו ותאות צדיקים יתן:

25

כעבור סופה ואין רשע וצדיק יסוד עולם:

26

כחמץ לשנים וכעשן לעינים כן העצל לשלחיו:

27

יראת יהוה תוסיף ימים ושנות רשעים תקצרנה:

28

תוחלת צדיקים שמחה ותקות רשעים תאבד:

29

מעוז לתם דרך יהוה ומחתה לפעלי און:

30

צדיק לעולם בל ימוט ורשעים לא ישכנו ארץ:

31

פי צדיק ינוב חכמה ולשון תהפכות תכרת:

32

שפתי צדיק ידעון רצון ופי רשעים תהפכות:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977