משלי 1

1

משלי שלמה בן דוד מלך ישראל:

2

לדעת חכמה ומוסר להבין אמרי בינה:

3

לקחת מוסר השכל צדק ומשפט ומישרים:

4

לתת לפתאים ערמה לנער דעת ומזמה:

5

ישמע חכם ויוסף לקח ונבון תחבלות יקנה:

6

להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידתם:

7

יראת יהוה ראשית דעת חכמה ומוסר אוילים בזו:

8

שמע בני מוסר אביך ואל תטש תורת אמך:

9

כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרתיך:

10

בני אם יפתוך חטאים אל תבא:

11

אם יאמרו לכה אתנו נארבה לדם נצפנה לנקי חנם:

12

נבלעם כשאול חיים ותמימים כיורדי בור:

13

כל הון יקר נמצא נמלא בתינו שלל:

14

גורלך תפיל בתוכנו כיס אחד יהיה לכלנו:

15

בני אל תלך בדרך אתם מנע רגלך מנתיבתם:

16

כי רגליהם לרע ירוצו וימהרו לשפך דם:

17

כי חנם מזרה הרשת בעיני כל בעל כנף:

18

והם לדמם יארבו יצפנו לנפשתם:

19

כן ארחות כל בצע בצע את נפש בעליו יקח:

20

חכמות בחוץ תרנה ברחבות תתן קולה:

21

בראש המיות תקרא בפתחי שערים בעיר אמריה תאמר:

22

עד מתי פתים תאהבו פתי ולצים לצון חמדו להם וכסילים ישנאו דעת:

23

תשובו לתוכחתי הנה אביעה לכם רוחי אודיעה דברי אתכם:

24

יען קראתי ותמאנו נטיתי ידי ואין מקשיב:

25

ותפרעו כל עצתי ותוכחתי לא אביתם:

26

גם אני באידכם אשחק אלעג בבא פחדכם:

27

בבא כשאוה פחדכם ואידכם כסופה יאתה בבא עליכם צרה וצוקה:

28

אז יקראנני ולא אענה ישחרנני ולא ימצאנני:

29

תחת כי שנאו דעת ויראת יהוה לא בחרו:

30

לא אבו לעצתי נאצו כל תוכחתי:

31

ויאכלו מפרי דרכם וממעצתיהם ישבעו:

32

כי משובת פתים תהרגם ושלות כסילים תאבדם:

33

ושמע לי ישכן בטח ושאנן מפחד רעה: