שמות 38

1

ויעש את מזבח העלה עצי שטים חמש אמות ארכו וחמש אמות רחבו רבוע ושלש אמות קמתו:

2

ויעש קרנתיו על ארבע פנתיו ממנו היו קרנתיו ויצף אתו נחשת:

3

ויעש את כל כלי המזבח את הסירת ואת היעים ואת המזרקת את המזלגת ואת המחתת כל כליו עשה נחשת:

4

ויעש למזבח מכבר מעשה רשת נחשת תחת כרכבו מלמטה עד חציו:

5

ויצק ארבע טבעת בארבע הקצות למכבר הנחשת בתים לבדים:

6

ויעש את הבדים עצי שטים ויצף אתם נחשת:

7

ויבא את הבדים בטבעת על צלעת המזבח לשאת אתו בהם נבוב לחת עשה אתו:

8

ויעש את הכיור נחשת ואת כנו נחשת במראת הצבאת אשר צבאו פתח אהל מועד:

9

ויעש את החצר לפאת נגב תימנה קלעי החצר שש משזר מאה באמה:

10

עמודיהם עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמדים וחשקיהם כסף:

11

ולפאת צפון מאה באמה עמודיהם עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמודים וחשקיהם כסף:

12

ולפאת ים קלעים חמשים באמה עמודיהם עשרה ואדניהם עשרה ווי העמדים וחשוקיהם כסף:

13

ולפאת קדמה מזרחה חמשים אמה:

14

קלעים חמש עשרה אמה אל הכתף עמודיהם שלשה ואדניהם שלשה:

15

ולכתף השנית מזה ומזה לשער החצר קלעים חמש עשרה אמה עמדיהם שלשה ואדניהם שלשה:

16

כל קלעי החצר סביב שש משזר:

17

והאדנים לעמדים נחשת ווי העמודים וחשוקיהם כסף וצפוי ראשיהם כסף והם מחשקים כסף כל עמדי החצר:

18

ומסך שער החצר מעשה רקם תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר ועשרים אמה ארך וקומה ברחב חמש אמות לעמת קלעי החצר:

19

ועמדיהם ארבעה ואדניהם ארבעה נחשת וויהם כסף וצפוי ראשיהם וחשקיהם כסף:

20

וכל היתדת למשכן ולחצר סביב נחשת:

21

אלה פקודי המשכן משכן העדת אשר פקד על פי משה עבדת הלוים ביד איתמר בן אהרן הכהן:

22

ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל אשר צוה יהוה את משה:

23

ואתו אהליאב בן אחיסמך למטה דן חרש וחשב ורקם בתכלת ובארגמן ובתולעת השני ובשש:

24

כל הזהב העשוי למלאכה בכל מלאכת הקדש ויהי זהב התנופה תשע ועשרים ככר ושבע מאות ושלשים שקל בשקל הקדש:

25

וכסף פקודי העדה מאת ככר ואלף ושבע מאות וחמשה ושבעים שקל בשקל הקדש:

26

בקע לגלגלת מחצית השקל בשקל הקדש לכל העבר על הפקדים מבן עשרים שנה ומעלה לשש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים:

27

ויהי מאת ככר הכסף לצקת את אדני הקדש ואת אדני הפרכת מאת אדנים למאת הככר ככר לאדן:

28

ואת האלף ושבע המאות וחמשה ושבעים עשה ווים לעמודים וצפה ראשיהם וחשק אתם:

29

ונחשת התנופה שבעים ככר ואלפים וארבע מאות שקל:

30

ויעש בה את אדני פתח אהל מועד ואת מזבח הנחשת ואת מכבר הנחשת אשר לו ואת כל כלי המזבח:

31

ואת אדני החצר סביב ואת אדני שער החצר ואת כל יתדת המשכן ואת כל יתדת החצר סביב: