שמות 25

1

וידבר יהוה אל משה לאמר:

2

דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי:

3

וזאת התרומה אשר תקחו מאתם זהב וכסף ונחשת:

4

ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים:

5

וערת אילם מאדמים וערת תחשים ועצי שטים:

6

שמן למאר בשמים לשמן המשחה ולקטרת הסמים:

7

אבני שהם ואבני מלאים לאפד ולחשן:

8

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם:

9

ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו:

10

ועשו ארון עצי שטים אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קמתו:

11

וצפית אתו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו ועשית עליו זר זהב סביב:

12

ויצקת לו ארבע טבעת זהב ונתתה על ארבע פעמתיו ושתי טבעת על צלעו האחת ושתי טבעת על צלעו השנית:

13

ועשית בדי עצי שטים וצפית אתם זהב:

14

והבאת את הבדים בטבעת על צלעת הארן לשאת את הארן בהם:

15

בטבעת הארן יהיו הבדים לא יסרו ממנו:

16

ונתת אל הארן את העדת אשר אתן אליך:

17

ועשית כפרת זהב טהור אמתים וחצי ארכה ואמה וחצי רחבה:

18

ועשית שנים כרבים זהב מקשה תעשה אתם משני קצות הכפרת:

19

ועשה כרוב אחד מקצה מזה וכרוב אחד מקצה מזה מן הכפרת תעשו את הכרבים על שני קצותיו:

20

והיו הכרבים פרשי כנפים למעלה סככים בכנפיהם על הכפרת ופניהם איש אל אחיו אל הכפרת יהיו פני הכרבים:

21

ונתת את הכפרת על הארן מלמעלה ואל הארן תתן את העדת אשר אתן אליך:

22

ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפרת מבין שני הכרבים אשר על ארן העדת את כל אשר אצוה אותך אל בני ישראל:

23

ועשית שלחן עצי שטים אמתים ארכו ואמה רחבו ואמה וחצי קמתו:

24

וצפית אתו זהב טהור ועשית לו זר זהב סביב:

25

ועשית לו מסגרת טפח סביב ועשית זר זהב למסגרתו סביב:

26

ועשית לו ארבע טבעת זהב ונתת את הטבעת על ארבע הפאת אשר לארבע רגליו:

27

לעמת המסגרת תהיין הטבעת לבתים לבדים לשאת את השלחן:

28

ועשית את הבדים עצי שטים וצפית אתם זהב ונשא בם את השלחן:

29

ועשית קערתיו וכפתיו וקשותיו ומנקיתיו אשר יסך בהן זהב טהור תעשה אתם:

30

ונתת על השלחן לחם פנים לפני תמיד:

31

ועשית מנרת זהב טהור מקשה תעשה המנורה ירכה וקנה גביעיה כפתריה ופרחיה ממנה יהיו:

32

וששה קנים יצאים מצדיה שלשה קני מנרה מצדה האחד ושלשה קני מנרה מצדה השני:

33

שלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח ושלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח כן לששת הקנים היצאים מן המנרה:

34

ובמנרה ארבעה גבעים משקדים כפתריה ופרחיה:

35

וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה לששת הקנים היצאים מן המנרה:

36

כפתריהם וקנתם ממנה יהיו כלה מקשה אחת זהב טהור:

37

ועשית את נרתיה שבעה והעלה את נרתיה והאיר על עבר פניה:

38

ומלקחיה ומחתתיה זהב טהור:

39

ככר זהב טהור יעשה אתה את כל הכלים האלה:

40

וראה ועשה בתבניתם אשר אתה מראה בהר: