תהילים 99

1

יהוה מלך ירגזו עמים ישב כרובים תנוט הארץ:

2

יהוה בציון גדול ורם הוא על כל העמים:

3

יודו שמך גדול ונורא קדוש הוא:

4

ועז מלך משפט אהב אתה כוננת מישרים משפט וצדקה ביעקב אתה עשית:

5

רוממו יהוה אלהינו והשתחוו להדם רגליו קדוש הוא:

6

משה ואהרן בכהניו ושמואל בקראי שמו קראים אל יהוה והוא יענם:

7

בעמוד ענן ידבר אליהם שמרו עדתיו וחק נתן למו:

8

יהוה אלהינו אתה עניתם אל נשא היית להם ונקם על עלילותם:

9

רוממו יהוה אלהינו והשתחוו להר קדשו כי קדוש יהוה אלהינו: