תהילים 98

1

מזמור שירו ליהוה שיר חדש כי נפלאות עשה הושיעה לו ימינו וזרוע קדשו:

2

הודיע יהוה ישועתו לעיני הגוים גלה צדקתו:

3

זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלהינו:

4

הריעו ליהוה כל הארץ פצחו ורננו וזמרו:

5

זמרו ליהוה בכנור בכנור וקול זמרה:

6

בחצצרות וקול שופר הריעו לפני המלך יהוה:

7

ירעם הים ומלאו תבל וישבי בה:

8

נהרות ימחאו כף יחד הרים ירננו:

9

לפני יהוה כי בא לשפט הארץ ישפט תבל בצדק ועמים במישרים: