תהילים 97

1

יהוה מלך תגל הארץ ישמחו איים רבים:

2

ענן וערפל סביביו צדק ומשפט מכון כסאו:

3

אש לפניו תלך ותלהט סביב צריו:

4

האירו ברקיו תבל ראתה ותחל הארץ:

5

הרים כדונג נמסו מלפני יהוה מלפני אדון כל הארץ:

6

הגידו השמים צדקו וראו כל העמים כבודו:

7

יבשו כל עבדי פסל המתהללים באלילים השתחוו לו כל אלהים:

8

שמעה ותשמח ציון ותגלנה בנות יהודה למען משפטיך יהוה:

9

כי אתה יהוה עליון על כל הארץ מאד נעלית על כל אלהים:

10

אהבי יהוה שנאו רע שמר נפשות חסידיו מיד רשעים יצילם:

11

אור זרע לצדיק ולישרי לב שמחה:

12

שמחו צדיקים ביהוה והודו לזכר קדשו: