תהילים 96

1

שירו ליהוה שיר חדש שירו ליהוה כל הארץ:

2

שירו ליהוה ברכו שמו בשרו מיום ליום ישועתו:

3

ספרו בגוים כבודו בכל העמים נפלאותיו:

4

כי גדול יהוה ומהלל מאד נורא הוא על כל אלהים:

5

כי כל אלהי העמים אלילים ויהוה שמים עשה:

6

הוד והדר לפניו עז ותפארת במקדשו:

7

הבו ליהוה משפחות עמים הבו ליהוה כבוד ועז:

8

הבו ליהוה כבוד שמו שאו מנחה ובאו לחצרותיו:

9

השתחוו ליהוה בהדרת קדש חילו מפניו כל הארץ:

10

אמרו בגוים יהוה מלך אף תכון תבל בל תמוט ידין עמים במישרים:

11

ישמחו השמים ותגל הארץ ירעם הים ומלאו:

12

יעלז שדי וכל אשר בו אז ירננו כל עצי יער:

13

לפני יהוה כי בא כי בא לשפט הארץ ישפט תבל בצדק ועמים באמונתו: