תהילים 95

1

לכו נרננה ליהוה נריעה לצור ישענו:

2

נקדמה פניו בתודה בזמרות נריע לו:

3

כי אל גדול יהוה ומלך גדול על כל אלהים:

4

אשר בידו מחקרי ארץ ותועפות הרים לו:

5

אשר לו הים והוא עשהו ויבשת ידיו יצרו:

6

באו נשתחוה ונכרעה נברכה לפני יהוה עשנו:

7

כי הוא אלהינו ואנחנו עם מרעיתו וצאן ידו היום אם בקלו תשמעו:

8

אל תקשו לבבכם כמריבה כיום מסה במדבר:

9

אשר נסוני אבותיכם בחנוני גם ראו פעלי:

10

ארבעים שנה אקוט בדור ואמר עם תעי לבב הם והם לא ידעו דרכי:

11

אשר נשבעתי באפי אם יבאון אל מנוחתי: