תהילים 94

1

אל נקמות יהוה אל נקמות הופיע:

2

הנשא שפט הארץ השב גמול על גאים:

3

עד מתי רשעים יהוה עד מתי רשעים יעלזו:

4

יביעו ידברו עתק יתאמרו כל פעלי און:

5

עמך יהוה ידכאו ונחלתך יענו:

6

אלמנה וגר יהרגו ויתומים ירצחו:

7

ויאמרו לא יראה יה ולא יבין אלהי יעקב:

8

בינו בערים בעם וכסילים מתי תשכילו:

9

הנטע אזן הלא ישמע אם יצר עין הלא יביט:

10

היסר גוים הלא יוכיח המלמד אדם דעת:

11

יהוה ידע מחשבות אדם כי המה הבל:

12

אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו:

13

להשקיט לו מימי רע עד יכרה לרשע שחת:

14

כי לא יטש יהוה עמו ונחלתו לא יעזב:

15

כי עד צדק ישוב משפט ואחריו כל ישרי לב:

16

מי יקום לי עם מרעים מי יתיצב לי עם פעלי און:

17

לולי יהוה עזרתה לי כמעט שכנה דומה נפשי:

18

אם אמרתי מטה רגלי חסדך יהוה יסעדני:

19

ברב שרעפי בקרבי תנחומיך ישעשעו נפשי:

20

היחברך כסא הוות יצר עמל עלי חק:

21

יגודו על נפש צדיק ודם נקי ירשיעו:

22

ויהי יהוה לי למשגב ואלהי לצור מחסי:

23

וישב עליהם את אונם וברעתם יצמיתם יצמיתם יהוה אלהינו: