תהילים 93

1

יהוה מלך גאות לבש לבש יהוה עז התאזר אף תכון תבל בל תמוט:

2

נכון כסאך מאז מעולם אתה:

3

נשאו נהרות יהוה נשאו נהרות קולם ישאו נהרות דכים:

4

מקלות מים רבים אדירים משברי ים אדיר במרום יהוה:

5

עדתיך נאמנו מאד לביתך נאוה קדש יהוה לארך ימים: