תהילים 92

1

מזמור שיר ליום השבת טוב להדות ליהוה ולזמר לשמך עליון:

2

להגיד בבקר חסדך ואמונתך בלילות:

3

עלי עשור ועלי נבל עלי הגיון בכנור:

4

כי שמחתני יהוה בפעלך במעשי ידיך ארנן:

5

מה גדלו מעשיך יהוה מאד עמקו מחשבתיך:

6

איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת:

7

בפרח רשעים כמו עשב ויציצו כל פעלי און להשמדם עדי עד:

8

ואתה מרום לעלם יהוה:

9

כי הנה איביך יהוה כי הנה איביך יאבדו יתפרדו כל פעלי און:

10

ותרם כראים קרני בלתי בשמן רענן:

11

ותבט עיני בשורי בקמים עלי מרעים תשמענה אזני:

12

צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה:

13

שתולים בבית יהוה בחצרות אלהינו יפריחו:

14

עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו:

15

להגיד כי ישר יהוה צורי ולא עלתה בו: