תהילים 90

1

תפלה למשה איש האלהים אדני מעון אתה היית לנו בדר ודר:

2

בטרם הרים ילדו ותחולל ארץ ותבל ומעולם עד עולם אתה אל:

3

תשב אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדם:

4

כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבר ואשמורה בלילה:

5

זרמתם שנה יהיו בבקר כחציר יחלף:

6

בבקר יציץ וחלף לערב ימולל ויבש:

7

כי כלינו באפך ובחמתך נבהלנו:

8

שת עונתינו לנגדך עלמנו למאור פניך:

9

כי כל ימינו פנו בעברתך כלינו שנינו כמו הגה:

10

ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורת שמונים שנה ורהבם עמל ואון כי גז חיש ונעפה:

11

מי יודע עז אפך וכיראתך עברתך:

12

למנות ימינו כן הודע ונבא לבב חכמה:

13

שובה יהוה עד מתי והנחם על עבדיך:

14

שבענו בבקר חסדך ונרננה ונשמחה בכל ימינו:

15

שמחנו כימות עניתנו שנות ראינו רעה:

16

יראה אל עבדיך פעלך והדרך על בניהם:

17

ויהי נעם אדני אלהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו: