תהילים 9

1

למנצח עלמות לבן מזמור לדוד אודה יהוה בכל לבי אספרה כל נפלאותיך:

2

אשמחה ואעלצה בך אזמרה שמך עליון:

3

בשוב אויבי אחור יכשלו ויאבדו מפניך:

4

כי עשית משפטי ודיני ישבת לכסא שופט צדק:

5

גערת גוים אבדת רשע שמם מחית לעולם ועד:

6

האויב תמו חרבות לנצח וערים נתשת אבד זכרם המה:

7

ויהוה לעולם ישב כונן למשפט כסאו:

8

והוא ישפט תבל בצדק ידין לאמים במישרים:

9

ויהי יהוה משגב לדך משגב לעתות בצרה:

10

ויבטחו בך יודעי שמך כי לא עזבת דרשיך יהוה:

11

זמרו ליהוה ישב ציון הגידו בעמים עלילותיו:

12

כי דרש דמים אותם זכר לא שכח צעקת עניים:

13

חננני יהוה ראה עניי משנאי מרוממי משערי מות:

14

למען אספרה כל תהלתיך בשערי בת ציון אגילה בישועתך:

15

טבעו גוים בשחת עשו ברשת זו טמנו נלכדה רגלם:

16

נודע יהוה משפט עשה בפעל כפיו נוקש רשע הגיון סלה:

17

ישובו רשעים לשאולה כל גוים שכחי אלהים:

18

כי לא לנצח ישכח אביון תקות ענוים תאבד לעד:

19

קומה יהוה אל יעז אנוש ישפטו גוים על פניך:

20

שיתה יהוה מורה להם ידעו גוים אנוש המה סלה: