תהילים 88

1

שיר מזמור לבני קרח למנצח על מחלת לענות משכיל להימן האזרחי יהוה אלהי ישועתי יום צעקתי בלילה נגדך:

2

תבוא לפניך תפלתי הטה אזנך לרנתי:

3

כי שבעה ברעות נפשי וחיי לשאול הגיעו:

4

נחשבתי עם יורדי בור הייתי כגבר אין איל:

5

במתים חפשי כמו חללים שכבי קבר אשר לא זכרתם עוד והמה מידך נגזרו:

6

שתני בבור תחתיות במחשכים במצלות:

7

עלי סמכה חמתך וכל משבריך ענית סלה:

8

הרחקת מידעי ממני שתני תועבות למו כלא ולא אצא:

9

עיני דאבה מני עני קראתיך יהוה בכל יום שטחתי אליך כפי:

10

הלמתים תעשה פלא אם רפאים יקומו יודוך סלה:

11

היספר בקבר חסדך אמונתך באבדון:

12

היודע בחשך פלאך וצדקתך בארץ נשיה:

13

ואני אליך יהוה שועתי ובבקר תפלתי תקדמך:

14

למה יהוה תזנח נפשי תסתיר פניך ממני:

15

עני אני וגוע מנער נשאתי אמיך אפונה:

16

עלי עברו חרוניך בעותיך צמתותני:

17

סבוני כמים כל היום הקיפו עלי יחד:

18

הרחקת ממני אהב ורע מידעי מחשך: