תהילים 87

1

לבני קרח מזמור שיר יסודתו בהררי קדש:

2

אהב יהוה שערי ציון מכל משכנות יעקב:

3

נכבדות מדבר בך עיר האלהים סלה:

4

אזכיר רהב ובבל לידעי הנה פלשת וצור עם כוש זה ילד שם:

5

ולציון יאמר איש ואיש ילד בה והוא יכוננה עליון:

6

יהוה יספר בכתוב עמים זה ילד שם סלה:

7

ושרים כחללים כל מעיני בך: