תהילים 86

1

תפלה לדוד הטה יהוה אזנך ענני כי עני ואביון אני:

2

שמרה נפשי כי חסיד אני הושע עבדך אתה אלהי הבוטח אליך:

3

חנני אדני כי אליך אקרא כל היום:

4

שמח נפש עבדך כי אליך אדני נפשי אשא:

5

כי אתה אדני טוב וסלח ורב חסד לכל קראיך:

6

האזינה יהוה תפלתי והקשיבה בקול תחנונותי:

7

ביום צרתי אקראך כי תענני:

8

אין כמוך באלהים אדני ואין כמעשיך:

9

כל גוים אשר עשית יבואו וישתחוו לפניך אדני ויכבדו לשמך:

10

כי גדול אתה ועשה נפלאות אתה אלהים לבדך:

11

הורני יהוה דרכך אהלך באמתך יחד לבבי ליראה שמך:

12

אודך אדני אלהי בכל לבבי ואכבדה שמך לעולם:

13

כי חסדך גדול עלי והצלת נפשי משאול תחתיה:

14

אלהים זדים קמו עלי ועדת עריצים בקשו נפשי ולא שמוך לנגדם:

15

ואתה אדני אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת:

16

פנה אלי וחנני תנה עזך לעבדך והושיעה לבן אמתך:

17

עשה עמי אות לטובה ויראו שנאי ויבשו כי אתה יהוה עזרתני ונחמתני: