תהילים 85

1

למנצח לבני קרח מזמור רצית יהוה ארצך שבת שבות יעקב:

2

נשאת עון עמך כסית כל חטאתם סלה:

3

אספת כל עברתך השיבות מחרון אפך:

4

שובנו אלהי ישענו והפר כעסך עמנו:

5

הלעולם תאנף בנו תמשך אפך לדר ודר:

6

הלא אתה תשוב תחינו ועמך ישמחו בך:

7

הראנו יהוה חסדך וישעך תתן לנו:

8

אשמעה מה ידבר האל יהוה כי ידבר שלום אל עמו ואל חסידיו ואל ישובו לכסלה:

9

אך קרוב ליראיו ישעו לשכן כבוד בארצנו:

10

חסד ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו:

11

אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף:

12

גם יהוה יתן הטוב וארצנו תתן יבולה:

13

צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו: