תהילים 84

1

למנצח על הגתית לבני קרח מזמור מה ידידות משכנותיך יהוה צבאות:

2

נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות יהוה לבי ובשרי ירננו אל אל חי:

3

גם צפור מצאה בית ודרור קן לה אשר שתה אפרחיה את מזבחותיך יהוה צבאות מלכי ואלהי:

4

אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה:

5

אשרי אדם עוז לו בך מסלות בלבבם:

6

עברי בעמק הבכא מעין ישיתוהו גם ברכות יעטה מורה:

7

ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלהים בציון:

8

יהוה אלהים צבאות שמעה תפלתי האזינה אלהי יעקב סלה:

9

מגננו ראה אלהים והבט פני משיחך:

10

כי טוב יום בחצריך מאלף בחרתי הסתופף בבית אלהי מדור באהלי רשע:

11

כי שמש ומגן יהוה אלהים חן וכבוד יתן יהוה לא ימנע טוב להלכים בתמים:

12

יהוה צבאות אשרי אדם בטח בך: