תהילים 83

1

שיר מזמור לאסף אלהים אל דמי לך אל תחרש ואל תשקט אל:

2

כי הנה אויביך יהמיון ומשנאיך נשאו ראש:

3

על עמך יערימו סוד ויתיעצו על צפוניך:

4

אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד:

5

כי נועצו לב יחדו עליך ברית יכרתו:

6

אהלי אדום וישמעאלים מואב והגרים:

7

גבל ועמון ועמלק פלשת עם ישבי צור:

8

גם אשור נלוה עמם היו זרוע לבני לוט סלה:

9

עשה להם כמדין כסיסרא כיבין בנחל קישון:

10

נשמדו בעין דאר היו דמן לאדמה:

11

שיתמו נדיבמו כערב וכזאב וכזבח וכצלמנע כל נסיכמו:

12

אשר אמרו נירשה לנו את נאות אלהים:

13

אלהי שיתמו כגלגל כקש לפני רוח:

14

כאש תבער יער וכלהבה תלהט הרים:

15

כן תרדפם בסערך ובסופתך תבהלם:

16

מלא פניהם קלון ויבקשו שמך יהוה:

17

יבשו ויבהלו עדי עד ויחפרו ויאבדו:

18

וידעו כי אתה שמך יהוה לבדך עליון על כל הארץ: