תהילים 82

1

מזמור לאסף אלהים נצב בעדת אל בקרב אלהים ישפט:

2

עד מתי תשפטו עול ופני רשעים תשאו סלה:

3

שפטו דל ויתום עני ורש הצדיקו:

4

פלטו דל ואביון מיד רשעים הצילו:

5

לא ידעו ולא יבינו בחשכה יתהלכו ימוטו כל מוסדי ארץ:

6

אני אמרתי אלהים אתם ובני עליון כלכם:

7

אכן כאדם תמותון וכאחד השרים תפלו:

8

קומה אלהים שפטה הארץ כי אתה תנחל בכל הגוים: