תהילים 80

1

למנצח אל ששנים עדות לאסף מזמור רעה ישראל האזינה נהג כצאן יוסף ישב הכרובים הופיעה:

2

לפני אפרים ובנימן ומנשה עוררה את גבורתך ולכה לישעתה לנו:

3

אלהים השיבנו והאר פניך ונושעה:

4

יהוה אלהים צבאות עד מתי עשנת בתפלת עמך:

5

האכלתם לחם דמעה ותשקמו בדמעות שליש:

6

תשימנו מדון לשכנינו ואיבינו ילעגו למו:

7

אלהים צבאות השיבנו והאר פניך ונושעה:

8

גפן ממצרים תסיע תגרש גוים ותטעה:

9

פנית לפניה ותשרש שרשיה ותמלא ארץ:

10

כסו הרים צלה וענפיה ארזי אל:

11

תשלח קצירה עד ים ואל נהר יונקותיה:

12

למה פרצת גדריה וארוה כל עברי דרך:

13

יכרסמנה חזיר מיער וזיז שדי ירענה:

14

אלהים צבאות שוב נא הבט משמים וראה ופקד גפן זאת:

15

וכנה אשר נטעה ימינך ועל בן אמצתה לך:

16

שרפה באש כסוחה מגערת פניך יאבדו:

17

תהי ידך על איש ימינך על בן אדם אמצת לך:

18

ולא נסוג ממך תחינו ובשמך נקרא:

19

יהוה אלהים צבאות השיבנו האר פניך ונושעה: