תהילים 8

1

למנצח על הגתית מזמור לדוד יהוה אדנינו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמים:

2

מפי עוללים וינקים יסדת עז למען צורריך להשבית אויב ומתנקם:

3

כי אראה שמיך מעשי אצבעתיך ירח וכוכבים אשר כוננתה:

4

מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו:

5

ותחסרהו מעט מאלהים וכבוד והדר תעטרהו:

6

תמשילהו במעשי ידיך כל שתה תחת רגליו:

7

צנה ואלפים כלם וגם בהמות שדי:

8

צפור שמים ודגי הים עבר ארחות ימים:

9

יהוה אדנינו מה אדיר שמך בכל הארץ: