תהילים 79

1

מזמור לאסף אלהים באו גוים בנחלתך טמאו את היכל קדשך שמו את ירושלם לעיים:

2

נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמים בשר חסידיך לחיתו ארץ:

3

שפכו דמם כמים סביבות ירושלם ואין קובר:

4

היינו חרפה לשכנינו לעג וקלס לסביבותינו:

5

עד מה יהוה תאנף לנצח תבער כמו אש קנאתך:

6

שפך חמתך אל הגוים אשר לא ידעוך ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו:

7

כי אכל את יעקב ואת נוהו השמו:

8

אל תזכר לנו עונת ראשנים מהר יקדמונו רחמיך כי דלונו מאד:

9

עזרנו אלהי ישענו על דבר כבוד שמך והצילנו וכפר על חטאתינו למען שמך:

10

למה יאמרו הגוים איה אלהיהם יודע בגיים לעינינו נקמת דם עבדיך השפוך:

11

תבוא לפניך אנקת אסיר כגדל זרועך הותר בני תמותה:

12

והשב לשכנינו שבעתים אל חיקם חרפתם אשר חרפוך אדני:

13

ואנחנו עמך וצאן מרעיתך נודה לך לעולם לדר ודר נספר תהלתך: