תהילים 77

1

למנצח על ידיתון לאסף מזמור קולי אל אלהים ואצעקה קולי אל אלהים והאזין אלי:

2

ביום צרתי אדני דרשתי ידי לילה נגרה ולא תפוג מאנה הנחם נפשי:

3

אזכרה אלהים ואהמיה אשיחה ותתעטף רוחי סלה:

4

אחזת שמרות עיני נפעמתי ולא אדבר:

5

חשבתי ימים מקדם שנות עולמים:

6

אזכרה נגינתי בלילה עם לבבי אשיחה ויחפש רוחי:

7

הלעולמים יזנח אדני ולא יסיף לרצות עוד:

8

האפס לנצח חסדו גמר אמר לדר ודר:

9

השכח חנות אל אם קפץ באף רחמיו סלה:

10

ואמר חלותי היא שנות ימין עליון:

11

אזכיר מעללי יה כי אזכרה מקדם פלאך:

12

והגיתי בכל פעלך ובעלילותיך אשיחה:

13

אלהים בקדש דרכך מי אל גדול כאלהים:

14

אתה האל עשה פלא הודעת בעמים עזך:

15

גאלת בזרוע עמך בני יעקב ויוסף סלה:

16

ראוך מים אלהים ראוך מים יחילו אף ירגזו תהמות:

17

זרמו מים עבות קול נתנו שחקים אף חצציך יתהלכו:

18

קול רעמך בגלגל האירו ברקים תבל רגזה ותרעש הארץ:

19

בים דרכך ושביליך במים רבים ועקבותיך לא נדעו:

20

נחית כצאן עמך ביד משה ואהרן: