תהילים 75

1

למנצח אל תשחת מזמור לאסף שיר הודינו לך אלהים הודינו וקרוב שמך ספרו נפלאותיך:

2

כי אקח מועד אני מישרים אשפט:

3

נמגים ארץ וכל ישביה אנכי תכנתי עמודיה סלה:

4

אמרתי להוללים אל תהלו ולרשעים אל תרימו קרן:

5

אל תרימו למרום קרנכם תדברו בצואר עתק:

6

כי לא ממוצא וממערב ולא ממדבר הרים:

7

כי אלהים שפט זה ישפיל וזה ירים:

8

כי כוס ביד יהוה ויין חמר מלא מסך ויגר מזה אך שמריה ימצו ישתו כל רשעי ארץ:

9

ואני אגיד לעלם אזמרה לאלהי יעקב:

10

וכל קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק: