הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977
← 73

תהילים 74

75 →
1

משכיל לאסף למה אלהים זנחת לנצח יעשן אפך בצאן מרעיתך:

2

זכר עדתך קנית קדם גאלת שבט נחלתך הר ציון זה שכנת בו:

3

הרימה פעמיך למשאות נצח כל הרע אויב בקדש:

4

שאגו צרריך בקרב מועדך שמו אותתם אתות:

5

יודע כמביא למעלה בסבך עץ קרדמות:

6

ועת פתוחיה יחד בכשיל וכילפת יהלמון:

7

שלחו באש מקדשך לארץ חללו משכן שמך:

8

אמרו בלבם נינם יחד שרפו כל מועדי אל בארץ:

9

אותתינו לא ראינו אין עוד נביא ולא אתנו ידע עד מה:

10

עד מתי אלהים יחרף צר ינאץ אויב שמך לנצח:

11

למה תשיב ידך וימינך מקרב חוקך כלה:

12

ואלהים מלכי מקדם פעל ישועות בקרב הארץ:

13

אתה פוררת בעזך ים שברת ראשי תנינים על המים:

14

אתה רצצת ראשי לויתן תתננו מאכל לעם לציים:

15

אתה בקעת מעין ונחל אתה הובשת נהרות איתן:

16

לך יום אף לך לילה אתה הכינות מאור ושמש:

17

אתה הצבת כל גבולות ארץ קיץ וחרף אתה יצרתם:

18

זכר זאת אויב חרף יהוה ועם נבל נאצו שמך:

19

אל תתן לחית נפש תורך חית ענייך אל תשכח לנצח:

20

הבט לברית כי מלאו מחשכי ארץ נאות חמס:

21

אל ישב דך נכלם עני ואביון יהללו שמך:

22

קומה אלהים ריבה ריבך זכר חרפתך מני נבל כל היום:

23

אל תשכח קול צרריך שאון קמיך עלה תמיד:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977