תהילים 72

1

לשלמה אלהים משפטיך למלך תן וצדקתך לבן מלך:

2

ידין עמך בצדק וענייך במשפט:

3

ישאו הרים שלום לעם וגבעות בצדקה:

4

ישפט עניי עם יושיע לבני אביון וידכא עושק:

5

ייראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים:

6

ירד כמטר על גז כרביבים זרזיף ארץ:

7

יפרח בימיו צדיק ורב שלום עד בלי ירח:

8

וירד מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ:

9

לפניו יכרעו ציים ואיביו עפר ילחכו:

10

מלכי תרשיש ואיים מנחה ישיבו מלכי שבא וסבא אשכר יקריבו:

11

וישתחוו לו כל מלכים כל גוים יעבדוהו:

12

כי יציל אביון משוע ועני ואין עזר לו:

13

יחס על דל ואביון ונפשות אביונים יושיע:

14

מתוך ומחמס יגאל נפשם וייקר דמם בעיניו:

15

ויחי ויתן לו מזהב שבא ויתפלל בעדו תמיד כל היום יברכנהו:

16

יהי פסת בר בארץ בראש הרים ירעש כלבנון פריו ויציצו מעיר כעשב הארץ:

17

יהי שמו לעולם לפני שמש ינין שמו ויתברכו בו כל גוים יאשרוהו:

18

ברוך יהוה אלהים אלהי ישראל עשה נפלאות לבדו:

19

וברוך שם כבודו לעולם וימלא כבודו את כל הארץ אמן ואמן:

20

כלו תפלות דוד בן ישי: