תהילים 71

1

בך יהוה חסיתי אל אבושה לעולם:

2

בצדקתך תצילני ותפלטני הטה אלי אזנך והושיעני:

3

היה לי לצור מעון לבוא תמיד צוית להושיעני כי סלעי ומצודתי אתה:

4

אלהי פלטני מיד רשע מכף מעול וחומץ:

5

כי אתה תקותי אדני יהוה מבטחי מנעורי:

6

עליך נסמכתי מבטן ממעי אמי אתה גוזי בך תהלתי תמיד:

7

כמופת הייתי לרבים ואתה מחסי עז:

8

ימלא פי תהלתך כל היום תפארתך:

9

אל תשליכני לעת זקנה ככלות כחי אל תעזבני:

10

כי אמרו אויבי לי ושמרי נפשי נועצו יחדו:

11

לאמר אלהים עזבו רדפו ותפשוהו כי אין מציל:

12

אלהים אל תרחק ממני אלהי לעזרתי חישה:

13

יבשו יכלו שטני נפשי יעטו חרפה וכלמה מבקשי רעתי:

14

ואני תמיד איחל והוספתי על כל תהלתך:

15

פי יספר צדקתך כל היום תשועתך כי לא ידעתי ספרות:

16

אבוא בגברות אדני יהוה אזכיר צדקתך לבדך:

17

אלהים למדתני מנעורי ועד הנה אגיד נפלאותיך:

18

וגם עד זקנה ושיבה אלהים אל תעזבני עד אגיד זרועך לדור לכל יבוא גבורתך:

19

וצדקתך אלהים עד מרום אשר עשית גדלות אלהים מי כמוך:

20

אשר הראיתנו צרות רבות ורעות תשוב תחיינו ומתהמות הארץ תשוב תעלני:

21

תרב גדלתי ותסב תנחמני:

22

גם אני אודך בכלי נבל אמתך אלהי אזמרה לך בכנור קדוש ישראל:

23

תרננה שפתי כי אזמרה לך ונפשי אשר פדית:

24

גם לשוני כל היום תהגה צדקתך כי בשו כי חפרו מבקשי רעתי: