תהילים 70

1

למנצח לדוד להזכיר אלהים להצילני יהוה לעזרתי חושה:

2

יבשו ויחפרו מבקשי נפשי יסגו אחור ויכלמו חפצי רעתי:

3

ישובו על עקב בשתם האמרים האח האח:

4

ישישו וישמחו בך כל מבקשיך ויאמרו תמיד יגדל אלהים אהבי ישועתך:

5

ואני עני ואביון אלהים חושה לי עזרי ומפלטי אתה יהוה אל תאחר: