תהילים 7

1

שגיון לדוד אשר שר ליהוה על דברי כוש בן ימיני יהוה אלהי בך חסיתי הושיעני מכל רדפי והצילני:

2

פן יטרף כאריה נפשי פרק ואין מציל:

3

יהוה אלהי אם עשיתי זאת אם יש עול בכפי:

4

אם גמלתי שולמי רע ואחלצה צוררי ריקם:

5

ירדף אויב נפשי וישג וירמס לארץ חיי וכבודי לעפר ישכן סלה:

6

קומה יהוה באפך הנשא בעברות צוררי ועורה אלי משפט צוית:

7

ועדת לאמים תסובבך ועליה למרום שובה:

8

יהוה ידין עמים שפטני יהוה כצדקי וכתמי עלי:

9

יגמר נא רע רשעים ותכונן צדיק ובחן לבות וכליות אלהים צדיק:

10

מגני על אלהים מושיע ישרי לב:

11

אלהים שופט צדיק ואל זעם בכל יום:

12

אם לא ישוב חרבו ילטוש קשתו דרך ויכוננה:

13

ולו הכין כלי מות חציו לדלקים יפעל:

14

הנה יחבל און והרה עמל וילד שקר:

15

בור כרה ויחפרהו ויפל בשחת יפעל:

16

ישוב עמלו בראשו ועל קדקדו חמסו ירד:

17

אודה יהוה כצדקו ואזמרה שם יהוה עליון: