תהילים 68

1

למנצח לדוד מזמור שיר יקום אלהים יפוצו אויביו וינוסו משנאיו מפניו:

2

כהנדף עשן תנדף כהמס דונג מפני אש יאבדו רשעים מפני אלהים:

3

וצדיקים ישמחו יעלצו לפני אלהים וישישו בשמחה:

4

שירו לאלהים זמרו שמו סלו לרכב בערבות ביה שמו ועלזו לפניו:

5

אבי יתומים ודין אלמנות אלהים במעון קדשו:

6

אלהים מושיב יחידים ביתה מוציא אסירים בכושרות אך סוררים שכנו צחיחה:

7

אלהים בצאתך לפני עמך בצעדך בישימון סלה:

8

ארץ רעשה אף שמים נטפו מפני אלהים זה סיני מפני אלהים אלהי ישראל:

9

גשם נדבות תניף אלהים נחלתך ונלאה אתה כוננתה:

10

חיתך ישבו בה תכין בטובתך לעני אלהים:

11

אדני יתן אמר המבשרות צבא רב:

12

מלכי צבאות ידדון ידדון ונות בית תחלק שלל:

13

אם תשכבון בין שפתים כנפי יונה נחפה בכסף ואברותיה בירקרק חרוץ:

14

בפרש שדי מלכים בה תשלג בצלמון:

15

הר אלהים הר בשן הר גבננים הר בשן:

16

למה תרצדון הרים גבננים ההר חמד אלהים לשבתו אף יהוה ישכן לנצח:

17

רכב אלהים רבתים אלפי שנאן אדני בם סיני בקדש:

18

עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות באדם ואף סוררים לשכן יה אלהים:

19

ברוך אדני יום יום יעמס לנו האל ישועתנו סלה:

20

האל לנו אל למושעות וליהוה אדני למות תוצאות:

21

אך אלהים ימחץ ראש איביו קדקד שער מתהלך באשמיו:

22

אמר אדני מבשן אשיב אשיב ממצלות ים:

23

למען תמחץ רגלך בדם לשון כלביך מאיבים מנהו:

24

ראו הליכותיך אלהים הליכות אלי מלכי בקדש:

25

קדמו שרים אחר נגנים בתוך עלמות תופפות:

26

במקהלות ברכו אלהים יהוה ממקור ישראל:

27

שם בנימן צעיר רדם שרי יהודה רגמתם שרי זבלון שרי נפתלי:

28

צוה אלהיך עזך עוזה אלהים זו פעלת לנו:

29

מהיכלך על ירושלם לך יובילו מלכים שי:

30

גער חית קנה עדת אבירים בעגלי עמים מתרפס ברצי כסף בזר עמים קרבות יחפצו:

31

יאתיו חשמנים מני מצרים כוש תריץ ידיו לאלהים:

32

ממלכות הארץ שירו לאלהים זמרו אדני סלה:

33

לרכב בשמי שמי קדם הן יתן בקולו קול עז:

34

תנו עז לאלהים על ישראל גאותו ועזו בשחקים:

35

נורא אלהים ממקדשיך אל ישראל הוא נתן עז ותעצמות לעם ברוך אלהים: