תהילים 67

1

למנצח בנגינת מזמור שיר אלהים יחננו ויברכנו יאר פניו אתנו סלה:

2

לדעת בארץ דרכך בכל גוים ישועתך:

3

יודוך עמים אלהים יודוך עמים כלם:

4

ישמחו וירננו לאמים כי תשפט עמים מישור ולאמים בארץ תנחם סלה:

5

יודוך עמים אלהים יודוך עמים כלם:

6

ארץ נתנה יבולה יברכנו אלהים אלהינו:

7

יברכנו אלהים וייראו אתו כל אפסי ארץ: