תהילים 66

1

למנצח שיר מזמור הריעו לאלהים כל הארץ:

2

זמרו כבוד שמו שימו כבוד תהלתו:

3

אמרו לאלהים מה נורא מעשיך ברב עזך יכחשו לך איביך:

4

כל הארץ ישתחוו לך ויזמרו לך יזמרו שמך סלה:

5

לכו וראו מפעלות אלהים נורא עלילה על בני אדם:

6

הפך ים ליבשה בנהר יעברו ברגל שם נשמחה בו:

7

משל בגבורתו עולם עיניו בגוים תצפינה הסוררים אל ירימו למו סלה:

8

ברכו עמים אלהינו והשמיעו קול תהלתו:

9

השם נפשנו בחיים ולא נתן למוט רגלנו:

10

כי בחנתנו אלהים צרפתנו כצרף כסף:

11

הבאתנו במצודה שמת מועקה במתנינו:

12

הרכבת אנוש לראשנו באנו באש ובמים ותוציאנו לרויה:

13

אבוא ביתך בעולות אשלם לך נדרי:

14

אשר פצו שפתי ודבר פי בצר לי:

15

עלות מחים אעלה לך עם קטרת אילים אעשה בקר עם עתודים סלה:

16

לכו שמעו ואספרה כל יראי אלהים אשר עשה לנפשי:

17

אליו פי קראתי ורומם תחת לשוני:

18

און אם ראיתי בלבי לא ישמע אדני:

19

אכן שמע אלהים הקשיב בקול תפלתי:

20

ברוך אלהים אשר לא הסיר תפלתי וחסדו מאתי: