תהילים 65

1

למנצח מזמור לדוד שיר לך דמיה תהלה אלהים בציון ולך ישלם נדר:

2

שמע תפלה עדיך כל בשר יבאו:

3

דברי עונת גברו מני פשעינו אתה תכפרם:

4

אשרי תבחר ותקרב ישכן חצריך נשבעה בטוב ביתך קדש היכלך:

5

נוראות בצדק תעננו אלהי ישענו מבטח כל קצוי ארץ וים רחקים:

6

מכין הרים בכחו נאזר בגבורה:

7

משביח שאון ימים שאון גליהם והמון לאמים:

8

וייראו ישבי קצות מאותתיך מוצאי בקר וערב תרנין:

9

פקדת הארץ ותשקקה רבת תעשרנה פלג אלהים מלא מים תכין דגנם כי כן תכינה:

10

תלמיה רוה נחת גדודיה ברביבים תמגגנה צמחה תברך:

11

עטרת שנת טובתך ומעגליך ירעפון דשן:

12

ירעפו נאות מדבר וגיל גבעות תחגרנה:

13

לבשו כרים הצאן ועמקים יעטפו בר יתרועעו אף ישירו: