תהילים 64

1

למנצח מזמור לדוד שמע אלהים קולי בשיחי מפחד אויב תצר חיי:

2

תסתירני מסוד מרעים מרגשת פעלי און:

3

אשר שננו כחרב לשונם דרכו חצם דבר מר:

4

לירות במסתרים תם פתאם ירהו ולא ייראו:

5

יחזקו למו דבר רע יספרו לטמון מוקשים אמרו מי יראה למו:

6

יחפשו עולת תמנו חפש מחפש וקרב איש ולב עמק:

7

וירם אלהים חץ פתאום היו מכותם:

8

ויכשילוהו עלימו לשונם יתנדדו כל ראה בם:

9

וייראו כל אדם ויגידו פעל אלהים ומעשהו השכילו:

10

ישמח צדיק ביהוה וחסה בו ויתהללו כל ישרי לב: