תהילים 63

1

מזמור לדוד בהיותו במדבר יהודה אלהים אלי אתה אשחרך צמאה לך נפשי כמה לך בשרי בארץ ציה ועיף בלי מים:

2

כן בקדש חזיתיך לראות עזך וכבודך:

3

כי טוב חסדך מחיים שפתי ישבחונך:

4

כן אברכך בחיי בשמך אשא כפי:

5

כמו חלב ודשן תשבע נפשי ושפתי רננות יהלל פי:

6

אם זכרתיך על יצועי באשמרות אהגה בך:

7

כי היית עזרתה לי ובצל כנפיך ארנן:

8

דבקה נפשי אחריך בי תמכה ימינך:

9

והמה לשואה יבקשו נפשי יבאו בתחתיות הארץ:

10

יגירהו על ידי חרב מנת שעלים יהיו:

11

והמלך ישמח באלהים יתהלל כל הנשבע בו כי יסכר פי דוברי שקר: