תהילים 60

1

למנצח על שושן עדות מכתם לדוד ללמד בהצותו את ארם נהרים ואת ארם צובה וישב יואב ויך את אדום בגיא מלח שנים עשר אלף אלהים זנחתנו פרצתנו אנפת תשובב לנו:

2

הרעשתה ארץ פצמתה רפה שבריה כי מטה:

3

הראיתה עמך קשה השקיתנו יין תרעלה:

4

נתתה ליראיך נס להתנוסס מפני קשט סלה:

5

למען יחלצון ידידיך הושיעה ימינך ועננו:

6

אלהים דבר בקדשו אעלזה אחלקה שכם ועמק סכות אמדד:

7

לי גלעד ולי מנשה ואפרים מעוז ראשי יהודה מחקקי:

8

מואב סיר רחצי על אדום אשליך נעלי עלי פלשת התרעעי:

9

מי יבלני עיר מצור מי נחני עד אדום:

10

הלא אתה אלהים זנחתנו ולא תצא אלהים בצבאותינו:

11

הבה לנו עזרת מצר ושוא תשועת אדם:

12

באלהים נעשה חיל והוא יבוס צרינו: