תהילים 6

1

למנצח בנגינות על השמינית מזמור לדוד יהוה אל באפך תוכיחני ואל בחמתך תיסרני:

2

חנני יהוה כי אמלל אני רפאני יהוה כי נבהלו עצמי:

3

ונפשי נבהלה מאד ואת יהוה עד מתי:

4

שובה יהוה חלצה נפשי הושיעני למען חסדך:

5

כי אין במות זכרך בשאול מי יודה לך:

6

יגעתי באנחתי אשחה בכל לילה מטתי בדמעתי ערשי אמסה:

7

עששה מכעס עיני עתקה בכל צוררי:

8

סורו ממני כל פעלי און כי שמע יהוה קול בכיי:

9

שמע יהוה תחנתי יהוה תפלתי יקח:

10

יבשו ויבהלו מאד כל איבי ישבו יבשו רגע: