תהילים 58

1

למנצח אל תשחת לדוד מכתם האמנם אלם צדק תדברון מישרים תשפטו בני אדם:

2

אף בלב עולת תפעלון בארץ חמס ידיכם תפלסון:

3

זרו רשעים מרחם תעו מבטן דברי כזב:

4

חמת למו כדמות חמת נחש כמו פתן חרש יאטם אזנו:

5

אשר לא ישמע לקול מלחשים חובר חברים מחכם:

6

אלהים הרס שנימו בפימו מלתעות כפירים נתץ יהוה:

7

ימאסו כמו מים יתהלכו למו ידרך חצו כמו יתמללו:

8

כמו שבלול תמס יהלך נפל אשת בל חזו שמש:

9

בטרם יבינו סירתיכם אטד כמו חי כמו חרון ישערנו:

10

ישמח צדיק כי חזה נקם פעמיו ירחץ בדם הרשע:

11

ויאמר אדם אך פרי לצדיק אך יש אלהים שפטים בארץ: