תהילים 56

1

למנצח על יונת אלם רחקים לדוד מכתם באחז אתו פלשתים בגת חנני אלהים כי שאפני אנוש כל היום לחם ילחצני:

2

שאפו שוררי כל היום כי רבים לחמים לי מרום:

3

יום אירא אני אליך אבטח:

4

באלהים אהלל דברו באלהים בטחתי לא אירא מה יעשה בשר לי:

5

כל היום דברי יעצבו עלי כל מחשבתם לרע:

6

יגורו יצפינו המה עקבי ישמרו כאשר קוו נפשי:

7

על און פלט למו באף עמים הורד אלהים:

8

נדי ספרתה אתה שימה דמעתי בנאדך הלא בספרתך:

9

אז ישובו אויבי אחור ביום אקרא זה ידעתי כי אלהים לי:

10

באלהים אהלל דבר ביהוה אהלל דבר:

11

באלהים בטחתי לא אירא מה יעשה אדם לי:

12

עלי אלהים נדריך אשלם תודת לך:

13

כי הצלת נפשי ממות הלא רגלי מדחי להתהלך לפני אלהים באור החיים: