תהילים 55

1

למנצח בנגינת משכיל לדוד האזינה אלהים תפלתי ואל תתעלם מתחנתי:

2

הקשיבה לי וענני אריד בשיחי ואהימה:

3

מקול אויב מפני עקת רשע כי ימיטו עלי און ובאף ישטמוני:

4

לבי יחיל בקרבי ואימות מות נפלו עלי:

5

יראה ורעד יבא בי ותכסני פלצות:

6

ואמר מי יתן לי אבר כיונה אעופה ואשכנה:

7

הנה ארחיק נדד אלין במדבר סלה:

8

אחישה מפלט לי מרוח סעה מסער:

9

בלע אדני פלג לשונם כי ראיתי חמס וריב בעיר:

10

יומם ולילה יסובבה על חומתיה ואון ועמל בקרבה:

11

הוות בקרבה ולא ימיש מרחבה תך ומרמה:

12

כי לא אויב יחרפני ואשא לא משנאי עלי הגדיל ואסתר ממנו:

13

ואתה אנוש כערכי אלופי ומידעי:

14

אשר יחדו נמתיק סוד בבית אלהים נהלך ברגש:

15

ישימות עלימו ירדו שאול חיים כי רעות במגורם בקרבם:

16

אני אל אלהים אקרא ויהוה יושיעני:

17

ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה וישמע קולי:

18

פדה בשלום נפשי מקרב לי כי ברבים היו עמדי:

19

ישמע אל ויענם וישב קדם סלה אשר אין חליפות למו ולא יראו אלהים:

20

שלח ידיו בשלמיו חלל בריתו:

21

חלקו מחמאת פיו וקרב לבו רכו דבריו משמן והמה פתחות:

22

השלך על יהוה יהבך והוא יכלכלך לא יתן לעולם מוט לצדיק:

23

ואתה אלהים תורדם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך: