תהילים 54

1

למנצח בנגינת משכיל לדוד בבוא הזיפים ויאמרו לשאול הלא דוד מסתתר עמנו אלהים בשמך הושיעני ובגבורתך תדינני:

2

אלהים שמע תפלתי האזינה לאמרי פי:

3

כי זרים קמו עלי ועריצים בקשו נפשי לא שמו אלהים לנגדם סלה:

4

הנה אלהים עזר לי אדני בסמכי נפשי:

5

ישוב הרע לשררי באמתך הצמיתם:

6

בנדבה אזבחה לך אודה שמך יהוה כי טוב:

7

כי מכל צרה הצילני ובאיבי ראתה עיני: