תהילים 53

1

למנצח על מחלת משכיל לדוד אמר נבל בלבו אין אלהים השחיתו והתעיבו עול אין עשה טוב:

2

אלהים משמים השקיף על בני אדם לראות היש משכיל דרש את אלהים:

3

כלו סג יחדו נאלחו אין עשה טוב אין גם אחד:

4

הלא ידעו פעלי און אכלי עמי אכלו לחם אלהים לא קראו:

5

שם פחדו פחד לא היה פחד כי אלהים פזר עצמות חנך הבשתה כי אלהים מאסם:

6

מי יתן מציון ישעות ישראל בשוב אלהים שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל: